تالار وحدت میزبان بانوان بدون حضور آقایان!

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران