مطالب توسط سرآمد

مراسم افتتاحیه ساختمان رویش

      مراسم افتتاحیه ساختمان رویش و رونمایی از محصولات شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس مهمانان: آقای دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، آقای دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس گزارش: مراسم افتتاحیه ساختمان رویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با […]