• مراسم افتتاحیه ساختمان رویش و رونمایی از محصولات شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
  • مهمانان: آقای دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، آقای دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس
  • گزارش: مراسم افتتاحیه ساختمان رویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس و دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 12/04/1401 برگزار گردید. این مراسم با هدف رونمایی از محصولات برتر دانش بنیان و فناور شرکت های عضو پارک با تکیه بر پژوهش محوری بخش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری در این زمینه برپا و دستاوردهای آن را به نمایش درآورد.

آقای دکتر ستاری و هیئت همراه در طی این رویداد از آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت وانا دارو گستر که در مرحله ی آماده سازی جهت بهره برداری است و همچنین محصولات این شرکت بازدید بعمل آوردند.

لینک خبر