چشم انداز وانا دارو گستر

از زمان شروع فعالیت ها و مسئولیت سازمانی وانا دارو گستر، تمرکز این مجموعه بر خدمت رسانی مطلوب برای تمامی ذینفعان اعم از بیماران و جامعه دارویی و پزشکی کشور، شرکت های همکار، سهامدارن معطوف گردید. این مجموعه خود را عضوی جدایی ناپذیر از زنجیره سلامت دانسته و می کوشد ارزش های سازمانی خود را به تعالی برساند.

  • تامین انتظارات منطقی شرکا با در نظر گرفتن شرایط بازار دارویی کشور.
  • رضایت بیماران از کیفیت محصولات و ارائه تعرفه هایی رقابتی به همراه تامین اطلاعات علمی و بولتن های تخصصی از محصولات به منظور حفظ ارتباط موثر با جامعه پزشکی کشور.
  • ارتقاء کیفیت خدمات و تولیدات بازار دارویی تا حد توان توسط انتقال دانش فنی از منابع واجد تکنولوژی برتر در این صنعت.
  • افزایش دانش همکاران در جهت تقویت کم و کاستی های بازار دارو و بهره مندی از نقاط قوت.