پیام مدیر عامل

واناداروگستر

آرمان وانا دارو گستر را به صورت کلی، شاید بتوان تأثیرگذاری جدی بر فضای کسب و کاری متکی بر نوآوری و فناوری در بازار دارو و مکمل دانست. این مسأله به ویژه بدلیل ظرفیت ها و فرصت های کسب و کار پیش رو و از سوی دیگر پتانسیل بسیار ارزشمند فکری و انسانی، در بین فرهیختگان و نخبگان در این صنعت، دیدگاه بلند پروازانه ولی دست یافتنی خواهد بود.

تمرکز بر نگاه عمیق در زمینه فناوری تولید محصولات دارویی و مکمل تغذیه ای در کنار روش های علمی مدیریت، فروش و بازاریابی نگاه توسعه ای و ماجراجویانه در کنار انضباط مالی و ساختاری از ویژگی های وانا دارو گستر است.

هدف گذاری اولیه، فروش محصولات و ارائه خدمات در بازارهای داخلی و گام بعدی، آغاز توسعه فعالیت در بازارهای بین المللی خواهد بود.

ما برآنیم با گلچین نمودن تیم کاری فعال، متعهد و دارای بلوغ سازمانی راه سخت پیش رو را با اتحاد و سرسختی طی نموده و شتاب فزاینده ای در فرآیند توسعه روش های تجاری و رسیدن اهداف سازمانی طی نماییم.