ZINC LAND

قرص زینک لند

Zinc Land

تقویت کننده آنتی اکسیدان ها و ایمنی بدن

قرص زینک لند

بزرگسالان یک قرص در روز همراه با غذا

دوراز نور و رطوبت و دردمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

زینک یک ماده معدنی ضروری در تنظیم بسیاری از آنزیم ها و یک مکمل تقویت کننده آنتی اکسیدان ها و ایمنی است.
همچنین این فرآورده حاوی انواع ویتامین های گروه B می باشد.