Whey Protein Ultra

وی پروتئین اولترا

Whey Protein Isolate 1200 gr

جهت تقویت عمومی بدن و بازسازی عضلات در ورزشکاران

پودر وی پروتئین اولترا 1200 گرم

روزانه یک پیمانه 24 گرمی از محصول را در یک لیوان آب حل کرده و بلافاصله بعد از ورزش و یا در صبح روزهایی که ورزش نمی کنید، میل نمایید.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

جهت تقویت عمومی بدن و بازسازی عضلات در ورزشکاران