Whey Protein Isolate PRO

وی پروتئین ایزولیت پرو

Whey Protein Isolate 910 mg

جهت تقویت عمومی بدن و بازسازی عضلات در ورزشکاران

پودر وی پروتئین ایزولیت پرو 910 گرمی

روزانه یک پیمانه 26 گرمی از محصول را در یک لیوان آب حل کرده و بلافاصله بعد از ورزش و یا در صبح روزهایی که ورزش نمی کنید، میل نمایید.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

جهت تقویت عمومی بدن و بازسازی عضلات در ورزشکاران