Vana Fact

 • Curcumin
 • Black Pepper Extract

 • Turmeric
 • Bioperine®

NF

 • کمک به بهبود عملکرد کبد
 • اثرات ضد التهابی و کمک به پیشگیری ازالتهاب مفاصل (آرتریت روماتوئید)

  به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به کار می رود.

 • کورکومینوئید ها ممکن است دارای فعالیت احتمالی  ضد سرطان زایی، ضد آترواسکلروتیک، ضد ویروسی، ضد قارچی  باشند. شواهدی دال برنقش مفید کورکومینوئیدها در کمک به درمان بیماریهای کیسه صفرا  وجود دارد

 • افراد دارای حساسیت به هر جز این فرآورده باید از مصرف آن اجتناب نمایند. کورکومینوئیدها بدلیل افزایش تولید صفرا نباید توسط افراد دچار انسداد مجاری صفراوی و دارای سنگ کیسه صفرا مصرف شوند.
 • همچنین از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت به دلیل افزایش خطر خونریزی خودداری شود.

دوزهای  توصیه شده از 500 تا 4000 میلی گرم روزانه متغیر است. جهت کاهش عوارض تحریکی گوارش،  لازم است همراه با وعده های غذایی مصرف شود.

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و حرارت