MASS ACTION WEIGHT GAINER

پودرمس اکشن ویت گینر

Net Weight 2721g

جهت تقویت عمومی و استفاده ورزشکاران

پودر ۲۷۲۱ گرمی

یک پیمانه ۱۵۱/۲ گرمی بلافاصله پس از ورزش در آب، شیر یا آبمیوه حل و مصرف شود.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

احتیاط: مصرف پروتئین های وی در افرادی که به پروتئین های شیر حساسیت دارند، ممنوع است.