MASS ACTION WEIGHT GAINER

پودرمس اکشن ویت گینر

Net Weight 2721g

جهت تقویت عمومی و استفاده ورزشکاران

پودر 2721 گرمی

یک پیمانه 151/2 گرمی بلافاصله پس از ورزش در آب، شیر یا آبمیوه حل و مصرف شود.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

احتیاط: مصرف پروتئین های وی در افرادی که به پروتئین های شیر حساسیت دارند، ممنوع است.