Vana Zinc Add

  • Vitamin C + Zinc + B vitamins
  • زینک یک ماده معدنی ضروری در تنظیم بسیاری از آنزیم ها و یک مکمل تقویت کننده آنتی اکسیدان ها و ایمنی است.

60 عدد قرص

بزرگسالان یک عدد قرص در روز همراه با غذا میل نمایند.

در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قرص “وانا زینک اَد” حاوی انواع ویتامین های گروه B می باشد.