L-Glutamin

پودر ال-گلوتامین

Net Weight 500g

جهت تقویت عمومی ورزشکاران

پودر ۵۰۰ گرمی

روزانه یک پیمانه ۵ گرمی در یک لیوان آب، آبمیوه یا شیر حل و میل گردد.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

زنان باردار و مادران شیرده قبل از استفاده با پزشک مشورت نمایند.