L-Glutamin

پودر ال-گلوتامین

Net Weight 500g

جهت تقویت عمومی ورزشکاران

پودر 500 گرمی

روزانه یک پیمانه 5 گرمی در یک لیوان آب، آبمیوه یا شیر حل و میل گردد.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

زنان باردار و مادران شیرده قبل از استفاده با پزشک مشورت نمایند.