L-Arginine

ال-آرژینین
L-Arginine 750 mg

افزایش کارآیى عضلانى در ورزشکاران

کپسول ال-آرژینین

روزانه یک عدد کپسول نیم ساعت قبل از تمرین و یا در صورت عدم تمرین صبح ها به همراه یک لیوان آب میل نمایید.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ورزشکاران به فراوانى از این محصول براى افزایش کارآیى عضلانى استفاده مى نمایند.