فمیس

فروس بیس گلیسینات+ ویتامین های گروه ب + ویتامین سی

  • این فرآورده برای کمک به ساخت گلبول های قرمز خون و کارایی بهتر آن‌ها و همچنین کمک به رفع کمبود آهن می باشد.

کپسول 30 و 60 عددی

روزانه یک کپسول همراه با غذا و یا با توصیه پزشک میل نمایید.

احتیاط:
بجز زنان باردار و مادران شیرده و افرادی که بیماری های سیستم ایمنی دارند با احتیاط و تحت نظرپزشک مصرف نمایند.
این فرآورده را با فاصله زمانی از سایر داروها مصرف نمایید.

  • حاوی ملح بیس گلیسینات با قابلیت جذب بالا و حداقل میزان عوارض گوارشی