Beta-Alanine

کپسول بتاآلانین
Beta-Alanine 800 mg

تأخیر در خستگی عضلانی

کپسول بتاآلانین 800 میلی گرم

بزرگسالان روزانه یک کپسول، ورزشکاران می توانند روزانه 3 تا 5 گرم بتاآلانین مصرف نمایند.

دوراز نور و رطوبت و دردمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تحقیقات نشان می دهند که مصرف بتا آلانین مخصوصاً در طی حرکات ورزشی سنگین و تمرینات سخت به عملکرد فیزیکی بدن کمک می نماید.