Beta-Alanine

کپسول بتاآلانین
Beta-Alanine 800 mg

تأخیر در خستگی عضلانی

کپسول بتاآلانین ۸۰۰ میلی گرم

بزرگسالان روزانه یک کپسول، ورزشکاران می توانند روزانه ۳ تا ۵ گرم بتاآلانین مصرف نمایند.

دوراز نور و رطوبت و دردمای بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تحقیقات نشان می دهند که مصرف بتا آلانین مخصوصاً در طی حرکات ورزشی سنگین و تمرینات سخت به عملکرد فیزیکی بدن کمک می نماید.