BCAA

بی سی ای ای
BCAA 5000 mg

تامین آمینواسید های ضروری بدن مخصوصا برای ورزشکاران

پودر 250 گرمی

تعداد سروینگ 50

روزانه یک پیمانه 5 گرمی در یک لیوان آب یا آبمیوه یا شیر حل و میل گردد.

دور از نور و رطوبت و در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تامین آمینواسید های ضروری بدن مخصوصا برای ورزشکاران