عوامل موثر در دستیابی به وزن ایده آل

به منظور محاسبه وزن ایده آل در این قسمت، از فرمول های بین المللی استفاده شده و میتواند حدود وزن ایده آل شما را مشخص نماید.

برای رسیدن به وزن ایده آل تنها رژیم و ورزش کافی نیست و در برخی افراد علاوه بر رعایت رژیم های غذایی و انجام ورزشهای صحیح باز هم کاهش وزن و لاغری رخ نمیدهد عوامل محیطی و ژنتیکی دارای تعامل های پیچیده با تاثیرات روانی،فرهنگی و فیزیولوژیک می باشند. در چنین افرادی علاوه بر بررسی عوامل هورمونی باید عامل وراثتی را نیز مورد بررسی قرار داد ، در بسیاری از این افراد انتخاب شیوه های تغذیه ای و یا سبک زندگی می تواند ژن های چاقی و لاغری را فعال و یا غیر فعال نماید ، پس به همین دلایل به هیچ عنوان به صورت خودسر اقدام به انتخاب رژیم غذایی نکنید و با متخصصین ما در این زمینه مشاوره نمایید تا بهترین نتیجه برای شما حاصل گردد.

 حتما به این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است شما طبق محاسبات در این صفحه دارای وزن ایده آل باشید ولی در محاسبات درصد چربی بدن در گروه چاق قرار گیرید و دلیلش بی شک این است که در این صفحه صرفا تناسب قد و وزن و نوع اسکلت بدن در نظر گرفته میشود ولیکن در قسمت محاسبه درصد چربی بدن، به شما میگوید که وزن ایده آلتان به چند درصد چربی و موارد دیگر تقسیم میشود.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”3″]