نام تجاری

Vanatonin

عنوان ژنریک / ترکیبات

Melatonin 3mgt
Helps Regulate Sleep Cycle Fast Absorbing

اثرات درمانی

درمان کامل اختلالات بی خوابی
درمان و کاهش چشمگیر
سردردهای مزمن خوشه ای. محافظت از سلول ها
تقویت سیستم ایمنی بدن.
درمان اختلالات فصلی (S.A.D).
درمان بی خوابی و افزایش طول مدت خواب در افراد مسن.
تنظیم خواب افرادی که در شیفت‌ های عصر یا شب کار می‌کنند.
مصرف ملاتونین به عنوان مکمل غذایی، ممکن است گسترش سرطان را در بدن متوقف کند یا به تأخیر بیندازد، دستگاه ایمنی را تقویت کند و فرایند پیری را کُند کند.

شکل دارویی

۳۰ Tablets – محصول واناتونین به شکل قرص زیرزبانی می باشد. این شکل دارویی به دلیل آزادسازی دارو در دهان و جذب کامل آن توسط گیرنده های مخاطی دهان به اثربخشی سریعتر و افزایش جذب کمک شایانی می نماید.

میزان و نحوه مصرف

۱-۲ Tablets Per Day

نگهداری و توصیه های عمومی

در دمای اتاق و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

توضیحات تکمیلی

هورمونی است که به طور طبیعی از غده پینه آل ترشح می گردد.سطح سرمی ملاتونین طبیعی خون در یک ریتم مشخص توسط ساعت فیزیولوژیک بدن تنظیم می شود و مشخص شده است که سطح سرمی ملاتــونین در شب افزایـــش مــی یابد. مکمل ملاتونین در برخی انواع بی خوابی های ناشی از کارهای شیفتی و سایر اخــتلالات خــواب مصرف می شود. از دیـــگر اثــرات مـــلاتونین مــی توان به درمـــان اختلال خلقی فصلی (S.A.D) و پیشگیری یا کاهش مشکلات خواب یا گیجی پس از جراحی اشاره نمود. قسمت عمده مکمل Vanatonin خورده شده در هنگام جذب از دستگاه گوارش در عبور اولیه از کبد متابولیزه شده و غیرفعال می گردد. در نتیجه فراهمی زیستی (bio equivalency) اشکال دارویی خوراکی کاهش می یابد. شکل دارویی واناتونین:محصول واناتونین به شکل قرص زیرزبانی می باشد.این شکل دارویی به دلیل آزادسازی دارو در دهان و جذب کامل آن توسط گیرنده های مخاطی دهان به اثربخشی سریعتر وافزایش جذب کمک شایانی می نماید.