مواد موثر دارویی

وانا دارو گستر

نام فارسی نام لاتین Description Category Storage
نپروکسن Naproxen Base (Divis) /ضد التهابNSAIDs زیر 30 درجه
نپروکسن سدیم Naproxen Sodium /ضد التهابNSAIDs زیر 30 درجه
مزالازین Mesalazine Gastrointestinal Drugs/ داروهای گوارشی زیر 30 درجه
پرگابالین Pregabalin Antiepileptics داروهای ضد صرع زیر 30 درجه
متفورمین هیدروکلراید Metformin HCl Antidiabetics داروهای ضد دیابت زیر 30 درجه
متفورمین آماده پرس شدن Metformin DC Antidiabetics داروهای ضد دیابت زیر 30 درجه
ال کارنتین L-Carnitin L-Tartrate دارو و مکمل تغذیه ای کمبود کارنیتین زیر 30 درجه
امگا 3 Omega 3 (Oil) مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
امگا 3-6-9 Omega 3.6.9 (Oil) مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
روغن گل مغربی Evening Primrose (Oil) مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
هیوسین Hyoscine-N-butyl bromide Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها زیر 30 درجه
دکسترومتورفان Dextromethorphan HBr Cough Suppressants Expectorantsداروهای مهار کننده سرفه زیر 30 درجه
فنیل افرین Phenylephrine Cough Suppressants Expectorantsداروهای مهار کننده سرفه زیر 30 درجه
گاباپنتین هیدروکلراید Gabapentin HCl Antiepileptics داروهای ضد صرع زیر 30 درجه
نام فارسی نام لاتین Description Category Storage