مواد موثر دارویی

وانا دارو گستر

نام فارسی نام لاتین Description Category Storage
نپروکسن بیس Naproxen Base (Divis) ماده ی موثره ی دارو یی ضد التهاب زیر 30 درجه
نپروکسن سدیم Naproxen Sodium ماده ی موثره ی دارو یی ضد التهاب زیر 30 درجه
مزالازین Mesalazine ماده ی موثره ی دارو یی  داروهای گوارشی زیر 30 درجه
پرگابالین Pregabalin ماده ی موثره ی دارو یی   ضد صرع زیر 30 درجه
متفورمین هیدروکلراید Metformin HCl ماده ی موثره ی دارو یی   ضد دیابت زیر 30 درجه
متفورمین آماده پرس Metformin DC 95% ماده ی موثره ی دارو یی ضد دیابت زیر 30 درجه
متفورمین آماده پرس Metformin DC 90% ماده ی موثره ی دارو یی ضد دیابت زیر 30 درجه
متفورمین آماده پرس Metformin DC 66% ماده ی موثره ی دارو یی ضد دیابت زیر 30 درجه
ال کارنتین L-Carnitin L-Tartrate مکمل تغذیه ای کمبود کارنیتین زیر 30 درجه
امگا 3 Omega 3 (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
امگا 3-6-9 Omega 3.6.9 (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
روغن گل مغربی Evening Primrose (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
هیوسین Hyoscine-N-butyl bromide ماده ی جانبی  آنتی موسکارینیک ها زیر 30 درجه
دکسترومتورفان Dextromethorphan HBr ماده ی موثره ی دارو یی مهار کننده سرفه زیر 30 درجه
فنیل افرین Phenylephrine ماده ی موثره ی دارو یی مهار کننده سرفه زیر 30 درجه
گاباپنتین هیدروکلراید Gabapentin HCl ماده ی موثره ی دارو یی  ضد صرع زیر 30 درجه
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 96% ماده ی موثره ی دارو یی استامینوفن زیر 30 درجه
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 90% ماده ی موثره ی دارو یی استامینوفن زیر 30 درجه
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 83/3% ماده ی موثره ی دارو یی استامینوفن زیر 30 درجه
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 77% ماده ی موثره ی دارو یی استامینوفن زیر 30 درجه
ویتامین ای Vitamin E(dl-alpha-tocopheryl acetate98% Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
ژلاتین Gelatin مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
گاباپنتین Gabapentin ماده ی موثره ی دارو یی   ضد صرع زیر 30 درجه
کربی دوپا CarbidopaUSP ماده ی موثره ی دارو یی کنترل پارکینسون زیر 30 درجه
کربی دوپا Valsartan USP ماده ی موثره ی دارو یی کنترل پارکینسون زیر 30 درجه
ویتامین بی یک Thiamine HCL/Vitamin B1 مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای زیر 30 درجه
مفنامیک اسید Mefenamic acid ماده ی موثره ی دارو یی ضد التهاب زیر 30 درجه
اسیکلوویر Acyclovir ماده ی موثره ی دارو یی داروی ضد ویروس زیر 30 درجه
سوربیتول Sorbitol (70% Liquid) ماده ی جانبی داروی جانبی زیر 30 درجه
آویسل Avicel 101 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز زیر 30 درجه
آویسل Avicel 102 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز زیر 30 درجه
آویسل Avicel 103 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز زیر 30 درجه
آویسل Avicel 103 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز زیر 30 درجه
والزارتان Valsartan USP ماده ی موثره ی دارو یی کنترل فشار زیر 30 درجه
نام فارسی نام لاتین Description Category Storage