مواد موثر دارویی

وانا دارو گستر

نام فارسی نام لاتین Description Category Storage
نپروکسن بیس Naproxen Base (Divis) ماده ی موثره ی دارویی ضد التهاب بر اساس storage conditions شرکت سازنده
نپروکسن سدیم Naproxen Sodium ماده ی موثره ی دارویی ضد التهاب بر اساس storage conditions شرکت سازنده
مزالازین Mesalazine ماده ی موثره ی دارویی  داروهای گوارشی بر اساس storage conditions شرکت سازنده
پرگابالین Pregabalin ماده ی موثره ی دارویی   ضد صرع بر اساس storage conditions شرکت سازنده
متفورمین هیدروکلراید Metformin HCl ماده ی موثره ی دارویی   ضد دیابت بر اساس storage conditions شرکت سازنده
متفورمین آماده پرس Metformin DC 95% ماده ی موثره ی دارویی ضد دیابت بر اساس storage conditions شرکت سازنده
متفورمین آماده پرس Metformin DC 90% ماده ی موثره ی دارویی ضد دیابت بر اساس storage conditions شرکت سازنده
متفورمین آماده پرس Metformin DC 66% ماده ی موثره ی دارویی ضد دیابت بر اساس storage conditions شرکت سازنده
ال کارنتین L-Carnitin L-Tartrate مکمل تغذیه ای کمبود کارنیتین قرص-زیر 30 درجه
امگا 3 Omega 3 (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای 15-25 درجه
امگا 3-6-9 Omega 3.6.9 (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای 15-25 درجه
روغن گل مغربی Evening Primrose (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای 15-25 درجه
هیوسین Hyoscine-N-butyl bromide ماده ی جانبی  آنتی موسکارینیک ها بر اساس storage conditions شرکت سازنده
دکسترومتورفان Dextromethorphan HBr ماده ی موثره ی دارویی مهار کننده سرفه بر اساس storage conditions شرکت سازنده
فنیل افرین Phenylephrine ماده ی موثره ی دارویی مهار کننده سرفه بر اساس storage conditions شرکت سازنده
گاباپنتین هیدروکلراید Gabapentin HCl ماده ی موثره ی دارویی  ضد صرع بر اساس storage conditions شرکت سازنده
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 96% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن بر اساس storage conditions شرکت سازنده
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 90% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن بر اساس storage conditions شرکت سازنده
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 83/3% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن بر اساس storage conditions شرکت سازنده
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 77% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن بر اساس storage conditions شرکت سازنده
ویتامین ای Vitamin E(dl-alpha-tocopheryl acetate98% Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای 15-25 درجه
ژلاتین Gelatin مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای 15-25 درجه
گاباپنتین Gabapentin ماده ی موثره ی دارویی   ضد صرع بر اساس storage conditions شرکت سازنده
کربی دوپا CarbidopaUSP ماده ی موثره ی دارویی کنترل پارکینسون بر اساس storage conditions شرکت سازنده
کربی دوپا Valsartan USP ماده ی موثره ی دارویی کنترل پارکینسون بر اساس storage conditions شرکت سازنده
ویتامین بی یک Thiamine HCL/Vitamin B1 مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای قرص-زیر 30 درجه
مفنامیک اسید Mefenamic acid ماده ی موثره ی دارویی ضد التهاب بر اساس storage conditions شرکت سازنده
اسیکلوویر Acyclovir ماده ی موثره ی دارویی داروی ضد ویروس بر اساس storage conditions شرکت سازنده
سوربیتول Sorbitol (70% Liquid) ماده ی جانبی داروی جانبی بر اساس storage conditions شرکت سازنده
آویسل Avicel 101 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز بر اساس storage conditions شرکت سازنده
آویسل Avicel 102 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز بر اساس storage conditions شرکت سازنده
آویسل Avicel 103 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز بر اساس storage conditions شرکت سازنده
آویسل Avicel 103 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز بر اساس storage conditions شرکت سازنده
والزارتان Valsartan USP ماده ی موثره ی دارویی کنترل فشار بر اساس storage conditions شرکت سازنده
نام فارسی نام لاتین Description Category Storage