مواد موثر دارویی

وانا دارو گستر

نام فارسی نام لاتین Description Category تامین کننده
نپروکسن بیس Naproxen Base (Divis) ماده ی موثره ی دارویی ضد التهاب Divis
نپروکسن سدیم Naproxen Sodium ماده ی موثره ی دارویی ضد التهاب Divis
مزالازین Mesalazine ماده ی موثره ی دارویی  داروهای گوارشی Divis
پرگابالین Pregabalin ماده ی موثره ی دارویی   ضد صرع Divis
متفورمین هیدروکلراید Metformin HCl ماده ی موثره ی دارویی   ضد دیابت Wanbury
متفورمین آماده پرس Metformin DC 95% ماده ی موثره ی دارویی ضد دیابت Granules India
متفورمین آماده پرس Metformin DC 90% ماده ی موثره ی دارویی ضد دیابت Granules India
متفورمین آماده پرس Metformin DC 66% ماده ی موثره ی دارویی ضد دیابت Granules India
ال کارنتین L-Carnitin L-Tartrate مکمل تغذیه ای کمبود کارنیتین Carelife
امگا 3 Omega 3 (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای Bioriginal
امگا 3-6-9 Omega 3.6.9 (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای Bioriginal
روغن گل مغربی Evening Primrose (Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای Bioriginal
هیوسین Hyoscine-N-butyl bromide ماده ی جانبی  آنتی موسکارینیک ها Vital
دکسترومتورفان Dextromethorphan HBr ماده ی موثره ی دارویی مهار کننده سرفه Divis
گاباپنتین هیدروکلراید Gabapentin HCl ماده ی موثره ی دارویی  ضد صرع Divis
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 96% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن Granules India
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 90% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن Granules India
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 83/3% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن Granules India
پاراستامول آماده پرس Paracetamol DC 77% ماده ی موثره ی دارویی استامینوفن Granules India
ویتامین ای Vitamin E(dl-alpha-tocopheryl acetate98% Oil) مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای Nutralab
ژلاتین Gelatin مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای Raymon
ژلاتین Gelatin مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای Custom Collagen
گاباپنتین Gabapentin ماده ی موثره ی دارویی   ضد صرع Divis
کربی دوپا CarbidopaUSP ماده ی موثره ی دارویی کنترل پارکینسون Divis
کربی دوپا Valsartan USP ماده ی موثره ی دارویی کنترل پارکینسون Divis
ویتامین بی یک Thiamine HCL/Vitamin B1 مکمل تغذیه ای مکمل تغذیه ای
مفنامیک اسید Mefenamic acid ماده ی موثره ی دارویی ضد التهاب Vital
اسیکلوویر Acyclovir ماده ی موثره ی دارویی داروی ضد ویروس Vital
سوربیتول Sorbitol (70% Liquid) ماده ی جانبی ماده جانبی Gulshan
آویسل Avicel 101 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز Ankit Pulps & Boards PVT
آویسل Avicel 102 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز Ankit Pulps & Boards PVT
آویسل Avicel 103 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز Ankit Pulps & Boards PVT
آویسل Avicel 103 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز Ankit Pulps & Boards PVT
آویسل Avicel 591 ماده ی جانبی میکروکریستالین سلولز Ankit Pulps & Boards PVT
والزارتان Valsartan USP ماده ی موثره ی دارویی کنترل فشار
کلاژن Collagen Beef ماده ی موثره ی دارویی مکمل تغذیه ای Custom Collagen
کلاژن Collagen Powder ماده ی موثره ی دارویی مکمل تغذیه ای Custom Collagen
کلاژن Collagen Granules ماده ی موثره ی دارویی مکمل تغذیه ای Custom Collagen
کلاژن Multi Collagen ماده ی موثره ی دارویی مکمل تغذیه ای Custom Collagen
کلاژن Multi Collagen ماده ی موثره ی دارویی مکمل تغذیه ای Custom Collagen
آزیترومایسین USP-42 ماده ی موثره ی دارویی Zhejiang Guobang Pharmaceutical
آزیترومایسین USP-42 ماده ی موثره ی دارویی CSPC OUYI Pharmaceutical
کلیندامایسین HCL ماده ی موثره ی دارویی Carelife
ایبوپروفن DC 66% ماده ی دارویی Granules India
ایبوپروفن DC 90% ماده ی موثره ی دارویی Granules India
فنیل‌افرین Phenylephrin ماده ی جانبی مهار کننده سرفه Vital Laboratories
ام سی تی MCT+Tocoferol 1% (Antioxan) ماده ی جانبی Bioriginal
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (Hypermellose or HPMC) grade 6 ماده ی جانبی Shandong Head Co. Ltd.
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (Hypermellose or HPMC) grade 15 ماده ی جانبی Shandong Head Co. Ltd.
کربوکسی متیل سلولز Viscosity 2500-3500 HF(CMC) ماده ی جانبی Shandong Head Co. Ltd.
کربوکسی متیل سلولز Viscosity 500-1500 HF(CMC) ماده ی جانبی Shandong Head Co. Ltd.
کراسپوویدن Type A ماده ی جانبی BOAI NYK
کارودیلول Carvedilol ماده ی موثره ی دارویی Cadila pharmaceuticals
فلوکستین HCL ماده ی موثره ی دارویی Cadila pharmaceuticals
آملودیپین Amlodipine Besilate ماده ی موثره ی دارویی Cadila pharmaceuticals
سلکوکسیب CELECOXIB ماده ی موثره ی دارویی Cadila pharmaceuticals
پریگابالین Pregabalin ماده ی موثره ی دارویی   ضد صرع ALMELO
گرین تی Green Tea مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
گرین کافی Green Coffee مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
زینک Zinc مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
مولتی ویتامین 50+ Multivitamin 50+ مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
کافئین Caffeine مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
بتاآلانین Beta Alanin مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
5HTP 5-Hydroxytryptophan مکمل تغذیه ای Nutrition Formulation
نام فارسی نام لاتین Description Category تامین کننده