نام تجاری

Novel Joint

عنوان ژنریک / ترکیبات

Glucosamine + Chondroitin + Hyaluronate
Glucosamin Sulfate USP: 500mg
Chondroition Sulphate USP: 400mg
Sodium Hyaluronate: 3mg

اثرات درمانی

درمان قطعی آرتروز به ویژه در ناحیه زانو. جلوگیری از خوردگی مفاصل و حفظ خاصیت ارتجاعی آنها.

شکل دارویی

۶۰ Coated Tablets

میزان و نحوه مصرف

۱ Softgel Per Day

نگهداری و توصیه های عمومی

در دمای اتاق و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

توضیحات تکمیلی

گلوکزآمین: یک آمینوساکارید است که به طور طبیعی در بدن انسان تولید می شود.این ماده یـکی از اصــلی تــرین مــواد در ســنتز بیـولوژیکی ماکرومولکول ها مانند گلوکزآمینوگلیکان ها، پروتئو گلیکان ها و هیالورونیک اسید ها می باشد که شامل غضروفمفصلی می شود. مطالعات حاصل از آزمایش های کنترل تصادفی نشان می دهند که استفاده از گلوکزآمین (سولفات) در درمان آرتروز، به ویژه در ناحیه زانو کمک می کند. اعتقاد بر این است که محیط های دارای سولفات باعث ایجاد خاصیت درمانی در مایع سینوویال به وسیله تقویت غضروف ها و کمک به سنتز گلوکزآمینوگلیکان ها می شود . کندرویتین:این مولکول به طور طبیعی در بدن تولید می شود و یک ماده اصلی در غضروف های سـخـت سازنـده بافـت مفصل های پشتـی است. کندرویتین با جذب مایعات ( به ویژه آب ) در بافت همبند به سلامت غضروف کمک میکند. همچنیناین ماده ممکن است مانع عملکرد آنزیم ها شود که غضروف ها را از بین می برند و ازطرفی باعث تأمین بلوک های ساختمانی برای بدن می شود تا غضروف سازی انجـام شـود.