انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی یکی از مدل های فعالیت شرکت واناداروگستر می باشد. این توانایی با توجه به ارتباط گسترده این مجموعه با شرکت های تامین کننده تکنولوژی در خارج از کشور و متخصصین و تیم های تحقیق و توسعه داخلی میسر گردیده است. این مجموعه علاوه بر بهره برداری از این قابلیت برای تولید برخی محصولات بصورت تولید قراردادی در داخل کشور ، فعالیت گسترده ای در این زمینه جهت تامین نیازهای شرکت های تولیدی انجام داده است.