آدرس دفتر مرکزی

تهران، خیابان توانیر (شهید عباسپور)، بالاتر از پل همت (توانیر شمالی)، نرسیده به خیابان برزیل، پلاک ۲۹ (ساختمان آیسکو)، طبقه ۲ کد پستی: ۱۴۳۵۶۴۳۳۱۴

شماره تماس

 پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه
از ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰
و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۹۸ ۲۱۸۸۸۷۱۵۲۱+ / ۲۱۸۸۸۷۶۵۸۳ ۹۸+

آدرس ایمیل

info@vdgco.ir 

ارسال فکس

۲۱۸۸۸۷۲۵۹۲ ۹۸+

فرم ارتباط با وانا دارو